آرشیو برچسب های «سخنرانی دکتر انوشه»
3 مطلب

دانلود سخنرانی دکتر انوشه به نام معرفت قسمت سوم

این هم دانلود سخنرانی دکتر انوشه  با نام معرفت .بچه ها فایل اصلی حدود ۱۲۰ مگابایته که چون حجمش بالا هستش مجبور شدم قسمت قسمت بکنم این قسمت سوم هستش قسمت اول و...

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ ادامه مطلب

دانلود سخنرانی دکتر انوشه به نام معرفت قسمت دوم

این هم دانلود سخنرانی دکتر انوشه  با نام معرفت .بچه ها فایل اصلی حدود ۱۲۰ مگابایته که چون حجمش بالا هستش مجبور شدم قسمت قسمت بکنم این قسمت دوم هستش برای دانلود قسمت...

۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ ادامه مطلب

دانلود سخنرانی دکتر انوشه به نام معرفت

این هم دانلود سخنرانی دکتر انوشه  با نام معرفت .بچه ها فایل اصلی حدود ۱۲۰ مگابایته که چون حجمش بالا هستش مجبور شدم قسمت قسمت بکنم این قسمت اول اگه...

۱۷ فروردین ۱۳۹۳ ادامه مطلب