آرشیو برچسب های «سوالاعات شرعی»
1 مطلب

سوال شرعی : فرق ربا و سرمایه گذاری

با بخشی دیگر از سوالات شرعی  ما را همراهی بفرمایید و با سوالی درباره  فرق ربا و سرمایه گذاری شروع خواهیم کرد  سوال : من مقداری پول به شخصی برای سرمایه...

۱۲ خرداد ۱۳۹۳ ادامه مطلب