آرشیو برچسب های «صادرمیکنند»
1 مطلب

ساخت وسازهای بدون مطالعه درتهران/برج میلادروی گسل

ساخت و سازهای بدون مطالعه در تهران به مرز هشدار رسیده و رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور نیز بر آن تاکید می‌کند. ساخت وسازهای بدون مطالعه درتهران/برج میلادروی...

۱۲ خرداد ۱۳۹۵ ادامه مطلب