آرشیو برچسب های «عشق،عشق از نظر اشترنبرگ،تعهد،صمیمیت،شهوت»
1 مطلب

مفهوم عشق از نظر اشترنبرگ

نظریه عشق استرنبرگ: انواع عشق از دیدگاه علمی عشق مفهومی انتزاعی است و بدون شک تعریف آن با استفاده از واژه‌ها یکی از دشوارترین کارهاست. این درحالی است که حتی...

۵ شهریور ۱۳۹۵ ادامه مطلب