آرشیو برچسب های «عوارض چربی سوز»
1 مطلب

عوارض قرص کلن بوترول

  در این قسمت از  بدنسازی به سراغ عوارض مصرف قرصهای چربی سوز کلن بوترول میرویم اثر مستقیمی از مصرف کلن بوترول به عفونت ریوی دیده نشده است هر چند واکنش های...

۱۴ فروردین ۱۳۹۳ ادامه مطلب