آرشیو برچسب های «عکسهای انوشیروان ارجمند»
1 مطلب

عکسهای انوشیروان ارجمند

همونطوری که میدونید دیروز یکی از بازیگران پیشکوست را از دست دادیم و جامعه بازیگران ایران دوباره به سوگ نشست و امروز به احترام ایشون عکسهای انوشیروان ارجمند را داریم...

۲۴ آذر ۱۳۹۳ ادامه مطلب