آرشیو برچسب های «عکس قبول میکنم»
3 مطلب

عکسهای آهیل سریال قبول میکنم

در  گالری عکس امروز به سراغ مثل همیشه جالبترین عکس بازیگران  خواهیم رفت اینم از سریالی که من خیلی دوسش دارم و بازیگر نقش اول سریال البته در فصل دوم آهیل رضا ابراهیم و...

۱۷ آذر ۱۳۹۳ ادامه مطلب

عکسهای نجما سریال قبول میکنم

در  گالری عکس امروز به سراغ مثل همیشه جالبترین عکس بازیگران  خواهیم رفت اینم از سریالی که من خیلی دوسش دارم و یکی دیگه از بازیگران این سریال یعنی نجما که به نظرم از...

۳۱ شهریور ۱۳۹۳ ادامه مطلب

عکسهای کاران سینگ اسد احمد خان سریال قبول میکنم

در  گالری عکس امروز به سراغ مثل همیشه جالبترین عکس بازیگران  خواهیم رفت اینم از سریالی که من خیلی دوسش دارم و بازیگر نقش اول سریال آقا شیره به قول زویا و یا آقای...

۱۷ شهریور ۱۳۹۳ ادامه مطلب