آرشیو برچسب های «فیش و فریدون»
1 مطلب

اصلاح طلبان و ماجرای فیش و فریدون!

منصفانه بخواهیم قضاوت کنیم “فیش گیت” یا رسوایی فیش های حقوقی مدیران دولتی یک شکست کامل تبلیغاتی برای دولت بود. توجیهاتشان به عنوان عذر بدتر از گناه در جامعه تعبیر...

۲۳ تیر ۱۳۹۵ ادامه مطلب