آرشیو برچسب های «فیلم توهین فیتیله»
1 مطلب

دانلود فیلم توهین عموهای فیتیله ای به مردم غیور آذربایجان

این‌بار پشت «فیتیله» از حمایت مدیران تلویزیون خالی است… روزنامه شهروند – عیسی علوی: «برنامه فیتیله تعطیل شد» آن هم پس از ١۵‌سال فعالیت مستمر. آن هم درحالی‌که مدتی پیش...

۲۰ آبان ۱۳۹۴ ادامه مطلب