آرشیو برچسب های «قاب عکسی از خداوند»
1 مطلب

آنان که خدا را دیدند

آنان که خدا را دیدند حقیقت ۱ همیشه برایم جالب و عجیب بود که میگفتند عده ای خدا را قبول یا باور ندارند و جالبتر از آنکه اثبات وجود خدا...

۵ شهریور ۱۳۹۵ ادامه مطلب