آرشیو برچسب های «قیمت امروز طلا»
7 مطلب

قیمت سکه و طلا بیست و دوم فروردین ۹۳

قیمت امروز سکه  و قیمت امروز طلا در تاریخ جمعه بیست و دوم ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۳ به این صورت است .بازار تعطیل است

۲۲ فروردین ۱۳۹۳ ادامه مطلب

قیمت سکه و طلا بیست و یکم فروردین ۹۳

قیمت امروز سکه  و قیمت امروز طلا در تاریخ پنجشنبه ۲۱ بیست و یکم فروردین ماه ۱۳۹۳ به این صورت است . سکه طرح جدید ۹۴۴۰۰۰ تومان سکه طرح قدیم...

۲۱ فروردین ۱۳۹۳ ادامه مطلب

قیمت سکه و طلا بیستم فروردین ۹۳

قیمت امروز سکه  و قیمت امروز طلا در تاریخ چهارشنبه ۲۰ بیستم فروردین ماه ۱۳۹۳ به این صورت است . سکه طرح جدید ۹۴۴۰۰۰ تومان سکه طرح قدیم ۹۴۳۰۰۰ تومان...

۲۰ فروردین ۱۳۹۳ ادامه مطلب

قیمت سکه و طلا نوزدهم فروردین ۹۳

قیمت امروز سکه  و قیمت امروز طلا در تاریخ سه شنبه ۱۹ نوزدهم فروردین ماه ۱۳۹۳ به این صورت است . سکه طرح جدید ۹۴۴۰۰۰ تومان سکه طرح قدیم ۹۴۳۰۰۰...

۱۹ فروردین ۱۳۹۳ ادامه مطلب

قیمت سکه و طلا هجدهم فروردین ۹۳

قیمت امروز سکه  و قیمت امروز طلا در تاریخ دوشنبه ۱۸ هجدهم فروردین ماه ۱۳۹۳ به این صورت است . سکه طرح جدید ۹۴۴۰۰۰ تومان سکه طرح قدیم ۹۴۳۰۰۰ تومان...

۱۸ فروردین ۱۳۹۳ ادامه مطلب

قیمت سکه و طلا هفدهم فروردین ۹۳

قیمت امروز سکه  و قیمت امروز طلا در تاریخ یکشنبه ۱۷ هفدهم فروردین ماه ۱۳۹۳ به این صورت است . سکه طرح جدید ۹۴۴۰۰۰ تومان سکه طرح قدیم ۹۴۳۰۰۰ تومان...

۱۷ فروردین ۱۳۹۳ ادامه مطلب

قیمت سکه و طلا شانزدهم فروردین ۹۳

قیمت امروز سکه  و قیمت امروز طلا در تاریخ شنبه شانزدهم ۱۶ فروردین ماه ۱۳۹۳ به این صورت است . سکه طرح جدید ۹۴۴۰۰۰ تومان سکه طرح قدیم ۹۴۳۰۰۰ تومان...

۱۶ فروردین ۱۳۹۳ ادامه مطلب