آرشیو برچسب های «لیزر خونی»
1 مطلب

ساخت قطعه ای برای پیدا کردن تومور

ساخت قطعه ای برای پیدا کردن تومور یک لیزر هر دستگاهی است که بتواند پرتوی نور باریک و متمرکز را بزرگ می کند. همه ی فوتون های این پرتو باید...

۲۳ شهریور ۱۳۹۵ ادامه مطلب