آرشیو برچسب های «مسافرت بهاری»
1 مطلب

با طبیعت زیبای «سی سخت» آشنا شوید

با طبیعت زیبای «سی سخت» آشنا شوید..... اقتداری، در کتاب «خوزستان و کهگیلویه و ممسنی» چنین می نویسد: نام سی سخت در متون جغرافیایی به صورت سی سخت، سیم سخت، سیم بخت، و امثال آن آمده است.

۲۶ اسفند ۱۳۹۴ ادامه مطلب