آرشیو برچسب های «معرفی کشور ژاپن»
1 مطلب

معرفی کشور ژاپن

معرفی کشور ژاپن زا داریم واستون به کشور آفتاب تابان میریم .ژاپن مجمع الجزایری است در اقیانوس آرام که در غرب ساحل شرقی قاره آسیا واقع شده است.. ۹۸% مساحت...

۳ فروردین ۱۳۹۴ ادامه مطلب