آرشیو برچسب های «نکات مهم دررابطه باپیتزا»
1 مطلب

نکاتی مهم دررابطه با پیتزا غذای ایتالیای +تاریخچه ی پیتزا

همه چیز درباره پیتزا، مهمان ایتالیایی شاید در نگاه اول، ایرانی ها مردمان بدغذایی به نظر برسند؛ چون به سختی با غذاهای ملل دیگر ارتباط برقرار می کنند. دلیل این...

۱۳ فروردین ۱۳۹۵ ادامه مطلب