آرشیو برچسب های «نیروهای بلک واتر»
1 مطلب

ماجرای فرارمزدوران بلک واتراز یمن

مقاومت، قدرت و اقتدار انقلابیون و ارتش یمن آدمکش‌های بلک وا‌تر را هم از یمن فراری داد. هنوز چند ماهی از اعلام ورود نیروهای بلک وا‌تر به یمن نگذشته که...

۲۸ بهمن ۱۳۹۴ ادامه مطلب