آرشیو برچسب های «پسر ایرانی»
1 مطلب

این نوع پسرها همیشه مجرد میمانند

آقا پسر ایرانی اگر دارای این صفات هستی به احتمال زیاد هیچگاه ازدواج نخواهی کرد ۱- پسرهای تی تیش مامانی پسرهای تی تیش همانطورکه از اسمشان پیداست پسرهای نازی هستند...

۲۵ فروردین ۱۳۹۳ ادامه مطلب