آرشیو برچسب های «چیدمان اصلی فیلم ساز»
1 مطلب

واقعیت از نگاه دوربین

واقعیت از نگاه دوربین تجسم :یکی از راههای یافتن ایده های بصری و روایی نو , پیش از آغاز فیلمبرداری است . کارگردان صحنه ای را در اختیار می گیرد...

۳۰ مرداد ۱۳۹۵ ادامه مطلب