آرشیو برچسب های «کفش»
1 مطلب

برای دانش آموزان چه نوع کفشی مناسب است؟

دکتر ترکان، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی در خصوص ویژگی های کفش مناسب برای مدرسه اینچنین توضیح می دهد: «گاهی والدین برای فرزاندشان کفشی می خرند که بسیار به پایشان...

۱۲ آبان ۱۳۹۴ ادامه مطلب