آرشیو برچسب های «کندن گوشت زنان توسط داعش»
1 مطلب

ادامه جنایات داعش+کندن گوشت زنان توسط نیروهای داعش+عکس

ناخن گیر فلزی داعش تروریست های انسان نمای داعش از ناخن گیر فلزی مخوفی برای شکنجه زنان موصل استفاده می کنند. از این وسیله که تروریست ها لفظ «گازگیر» را...

۶ اسفند ۱۳۹۴ ادامه مطلب