آرشیو برچسب های «یاس»
1 مطلب

گپی خودمونی با یاس

در این قسمت از مصاحبه به سراغ یکی از خوانندگان خوب کشورمان میرویم و گفت و گویی با این خواننده جوان خواهیم داشت با ما همراه شوید با مصاحبه با...

۱۹ اسفند ۱۳۹۲ ادامه مطلب