آرشیو برچسب های «1000 میلیارد تومان»
1 مطلب

بخشودگی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان به شرکت تأمین اجتماعی

مدیرکل درآمد حق بیمه شرکت تأمین اجتماعی گفت: اجرای قانون بخشودگی جرایم با استقبال کارفرمایان همراه بوده است از این رو حدود ١٠٠٠ میلیارد تومان از جرایم بیمه ای کارفرمایان...

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ ادامه مطلب