آرشیو برچسب های «7کشور مسلمان»
1 مطلب

لغو “ورود ممنوع ” به آمریکا

مسلمانان دوباره وارد آمریکا شدند پس از دستور “ورود ممنوع ” ترامپ رییس جمهور منتخب آمریکا که اعتراضات خیابانی در پی داشت ؛ با این دستور با حکم قاضی فدرال...

۱۷ بهمن ۱۳۹۵ ادامه مطلب