آرشیو برچسب های «Dell::دل در نارمک تهران»
2 مطلب

لپتاپ دل i7 گرافیک ۱

زیبایی | رایانه همراه در نارمک تهران | Dell::دل در نارمک تهران | لوازم الکترونیکی | رایانه | رایانه همراه | مدل ۱۵۵۸ دل CPU i7 عبارات مهم : زیبایی...

۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ادامه مطلب

لپتاپ دل i5 قیمت دانشجویی

باطری | رایانه همراه در نارمک تهران | Dell::دل در نارمک تهران | لوازم الکترونیکی | رایانه | رایانه همراه | لپتاپ دل ۵۰۱۰ سالم و ظاهرشم خوب عبارات مهم...

۴ خرداد ۱۳۹۶ ادامه مطلب